• KHỔ QUA XÀO-STIR FRIED BITTER MELON

  2 standard
 • BÁNH CHUỐI NƯỚNG-BANANA CAKE

  0 standard
 • GỎI DƯA LEO-CUCUMBER SALAD

  0 standard
 • MỨT GỪNG-GINGER CANDY

  2 standard
 • HEO QUAY-ROASTED PORK

  0 standard
 • BÁNH BÒ-STEAMED RICE CAKE

  0 standard
 • GỎI GÀ-CHICKEN SALAD

  0 standard
 • BÚN THANG-NOODLE SOUP

  0 standard
 • CANH LÁ LẰNG- Acanthopanax aculeatus Seem SOUP

  2 standard
 • HAM CHÀ BÔNG-COTTON HAM

  0 standard
 • CHÈ THƯNG – SWEET SOUP

  0 standard
 • TÔM KHÔ-HOMEMADE DRIED SHRIMP

  0 standard
 • CÁ HỒI CHẤY-COTTON SALMON

  5 standard
 • MÌ RAMEN-RAMEN NOODLES

  1 standard
 • BÁNH KEM FLAN-FLAN

  0 standard